Verbindingskracht

Praktijk voor massage & counselling

INTEGRALE HOLISTISCHE MASSAGE

Integrale Holistische massage gaat uit van de mens als geheel. Naast de fysieke kant hebben emoties, gedachten en ook ( persoonlijke innerlijke) ervaringen invloed op jou. Je bewust worden van de signalen die vanuit al deze gebieden worden gegeven, helpen je om meer in balans te komen.  

Ik werk vanuit  aandacht, contact en verbinding. Hierbij worden oosterse en westerse massagetechnieken zowel zacht en verbindend als verdiepend toegepast. Zodat jij contact kunt maken met de diepere lagen in jezelf. Dit werkt helend en zorgt voor bewustwording. 


WERKWIJZE


Intakegesprek

We beginnen met een intakegesprek waarin we jouw vraag (of klacht) uitdiepen. We vormen een beeld van de elementen in jouw leven die hierin een rol spelen. Ook hoor ik graag wat jouw verwachting of doel van de massage is, wat je ermee wil bereiken. Misschien heb je zelf nog vragen, die kun je altijd stellen.


Ontspanningsfase
Bij aanvang van de massage ligt het accent op ontspanning. Je lichaam kan wennen aan de aanraking, gedachten mogen langzaam zakken. Hiermee kun je met je aandacht helemaal in het moment komen.

Verdiepingsfase
Vervolgens brengen we de aandacht naar een plek in jouw lijf waar je je in wil verdiepen. Vaak blijkt al uit het intakegesprek welke plek dat is omdat je daar spanning voelt in het dagelijks leven. Zijn er geen spanningen voelbaar dan komt er vanzelf een plek in de aanraking naar boven die aandacht wil. Op die plek kijken we waar precies voor jou ’lading’ voelbaar is. Je merkt dat je lichaam op deze plek reageert.
Vanaf die plek verkennen we de diepere lagen in je lichaam (de verschillende bindweefsellagen). We zoeken de laag op waarin de spanning voor jou goed waar te nemen is. Zo kun je de spanning verkennen. Dat kan op verschillende manieren, afhankelijk van wat er nodig is.

Integratiefase

Alle vrijgekomen energie wordt weer over het lichaam verdeeld. Er is ruimte om op dieper niveau te voelen wat in jou is geraakt. Om dit een plaats te geven.

Zelfonderzoek

Een holistische massage is een gezamenlijke ontdekkingstocht. Waarin ik kan waarnemen wat er gebeurt in het moment en waarvan de betekenis hiervan in jou ligt. Ik coach jou in dit proces. Zodat je kunt waarnemen in jezelf wat er gebeurt in je lijf, in je ademhaling, in je beleving. Zodat je in verbinding kunt blijven. En kunt voelen wat er nodig is om een volgende stap te zetten in je proces.
Hierdoor zul je vaardiger worden in het luisteren naar jezelf. Dit zorgt voor meer balans en verbinding.